Opłaty

Zapraszamy dzieci od 2 – 6 roku życia w godzinach od 7.00 do 18.00, jesteśmy otwarci przez cały rok kalendarzowy również podczas miesięcy wakacyjnych. Nie pobieramy wpisowego!

Czesne za pobyt Dziecka  w przedszkolu w roku 2022/2023 wynosi 600 zł (sześćset) miesięcznie plus stawka żywieniowa w wysokości 11 zł za dzień. 

W skład czesnego wchodzi;
-realizacja podstawy programowej
zajęcia dodatkowe
-zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana kadrę
-pomoce plastyczno-techniczne
-atrakcje w przedszkolu(teatrzyki,warsztaty tematyczne)
-pisemne opinie na temat rozwoju dziecka
-dyzury nauczycielskie
-badania przesiewowe logopedyczne
-badania przesiewowe psychologiczne
-badania przesiewowe prawidłowej postawy ciała
-uroczystości przedszkolne
-upominki okolicznościowe