Opłaty oraz oferta w roku szkolnym 2019/2020

Czesne za pobyt Dziecka  w przedszkolu w roku 2019/2020 wynosi 590 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych) miesięcznie.

 • zajęcia dydaktyczne prowadzone  przez wychowawce
 • JĘZYK ANGIELSKI– zajęcia z języka angielskiego są w naszym przedszkolu wyjątkowe. Dzieci podczas nauki języka śpiewają, tańczą , pokazują – po prostu świetnie się bawią . Dzięki czemu nauka staje się przyjemnością a nowe słówka zwroty przyswajane są w sposób naturalny. Mnogość  metod, technik i narzędzi poznawczych pozwala na wielozmysłowe poznawanie języka . Zajęcia z angielskiego odbywają się 3 razy w tygodniu.
 • MUZYKA ANGIELSKA– zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Piosenki angielskie ułatwiają dzieciom zapamiętywanie słówek i zwrotów. Nauka podczas tych zajęć jest dynamiczna i ekspresyjna. Stanowi  komplet  bodźców  rytmicznych, akustycznych, ruchowych i wizualnych, dzięki czemu Smykom łatwiej jest nauczyć się melodii i struktury języka.
 • RYTMIKA– zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.  Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, elementami tańca towarzyskiego oraz tańca grupowego. Zajęcia sprawiają, że Smyki w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego.
 • MUZYKOTERAPIA– zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Wspomaga twórczość, uspokaja, wycisza i relaksuje. Muzyka jak żadna dziedzina sztuki wyraża to czego nie można wypowiedzieć słowami. Podczas zajęć z muzykoterapii Smyki mogą odkryć swoje nowe umiejętności i możliwości oraz zapoznać się z muzyką klasyczną.
 • BAJKOTERAPIA– zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Terapia przez bajki. Jest to doskonała metoda relaksacyjna po dniu pełnym wrażeń. Dzięki bajkom dziecko rozwija umiejętności emocjonalne, poznaje różne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji, rozładowuje napięcia, a także wzbogaca wiedzę o sobie i świecie.
 • ZAJĘCIA TEATRALNE – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu(4-5 latki). Zabawy w teatr pomagają w rozwijaniu wrażliwości estetycznej, ukazywaniu piękna utworów literackich, wzbogacaniu wiedzy o świecie, wychowaniu społecznym i wyzwalaniu twórczej ekspresji. Uczą dzieci samokontroli i współdziałania. Pozwalają  pogłębić dzieciom doświadczenia, dostrzec własne umiejętności i możliwości. Dla  nieśmiałych stanowią okazję do swobodnego bycia sobą lub kimś wymarzonym. Zajęcia te dostarczają Smykom wiele radości.
 • KULINARNE POTYCZKI–  zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu. Każdy Smyk uwielbia gotować. Smażymy, lepimy, pieczemy poznajemy nowe smaki, przyprawy i historie kulinarne. Zabawa jest pyszna J
 • EKO- SMYKI– zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu. Nasze przedszkolaki to prawdziwi ekolodzy. W ramach zajęć Eko- Smyki przeprowadzamy  eksperymenty, oglądamy prezentacje i uczymy się dbać o naszą planetę.

 

 • WESOŁE JĘZYCZKI – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Tu ćwiczymy cały aparat mowy. Zajęcia logopedyczne to wesoła zabawa z dźwiękami, wargami, językiem i oddechem.

 

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE– podczas tych zajęć nie ma granic…… Malujemy, lepimy, kleimy, składamy, rysujemy a teczki z pracami plastycznymi pękają w szwachJ
 • ZAJĘCIA RUCHOWE- Każdy Smyk wie że ruch to zdrowie. Bieganie, skakanie, rzucanie, turlanie i wiele innych cudownych zabaw wypełnia nam ekscytujące dni w SMYKU.

 

Metody wspomagające:

kinezjologia, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, matematyka wg. Gruszczyk- Kolczyńskiej.

W przypadku rodzeństwa 10% zniżki.

Wpłatę czesnego proszę dokonywać na:
Alior Bank: 45 2490 0005 0000 4600 2011 5573
z dopiskiem:
czesne za miesiąc:
imię i nazwisko dziecka + grupa

Możliwość komentowania jest wyłączona.